กฎระเบียบการเข้าพัก

✓สามารถ Check In ในเวลาตั้งแต่ 14:00 เป็นต้นไป

✓สามารถ Check Out ก่อนเวลา 12:00 เท่านั้น หากเกินเราจะคิดค่าบริการราคาเต็มของวันถัดไป

✓การจองบ้านพัก ต้องจ่ายจำนวนเต็มเท่านั้น

✓ค่าประกันบ้าน ในการเข้าพัก 2,000 หรือ 3,000 บาท ตามกำหนดในใบจองบ้านพัก และในวันเช็คเอาท์ จะได้รับเงินส่วนนี้คืนหากไม่มีของเสียหาย

✓ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านแจ้งจำนวนผู้เข้าพักก่อนเข้าพักทุกครั้ง

✓(หากท่านนำบุคคลภายนอกเข้ามาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บ้านพักจะปรับเงินและเก็บบุคคลที่เกินมา คนละ 500 บาท ในการเข้าพักของท่านทันที)

✓วันหยุดนักขัตฤกษ์ จองบ้านพักขั้นต่ำ 2 คืน

✓ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพัก

✓ขอความกรุณาลูกค้าที่สูบบุหรี่ให้สูบบริเวณภายนอกบ้านเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย หลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์เสียหายจากไฟและเถ้าบุหรี่

✓หากบ้านพักได้รับความชำรุด หรือเสียหายแม้แต่น้อย ทางเราจะปรับเงิน เป็น 2 เท่าของสิ่งของที่เกิดความเสียหาย

✓บ้านพักจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ในขณะที่ท่านเข้าพัก กรุณาดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของท่านเอง

✓เรามีอุปกรณ์เครื่องครัวบริการฟรี (ต้องล้างให้ด้วย ไม่สะดวกคิดค่าบริการ 500 บาท )

✓กรณีไม่พักในวันที่มัดจำไว้ ทางเราไม่มีการคืนมัดจำบ้านพักให้

✓ขอความกรุณาไม่สวมใส่รองเท้าภายในบ้าน ทุกชนิดที่อาจสร้างความเสียหายให้พื้นบ้าน ถือเป็นการทำลายทรัพย์สิน

✓ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำและไฟฟ้า